Çorum Oto Tamircileri Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Sektör çalışanlarının üye olduğu bir meslek odasıdır. Üyelerimizin mesleki ve idari sorunları ile ilgilenir. Başkan ve yönetim kurulu üyelerinden oluşur.

Çorum Oto tamirciler odası 1958 yılında 596 nolu Bakanlar Kurulu numarası ile kurulmuş olup günümüze kadar varlığını göstermektedir. Şu an aktif olan üye sayısı 1106 kişi olmakla beraber üyelerimizi temsilen 9 kişi yönetim kurulu üyesi ve 3 kişi de denetim kurulu üyemizle hizmet vermektedir. Hizmet ve işlerimizin yürütülmesiyle genel sekreter ünvanıyla bir kişi çalışanı bulunmaktadır.

Ustalarımızın yanlarında çalıştırdıkları çırak ve kalfaların meslek okullarına gönderilmesine yardımcı olmaktadır.

Ustalarımızın işyerlerinde mutlaka olması gereken belgelerin okullar tarafından verilmesine yardımcı olmaktadır. Bu süreçten faydalanılarak ustalarımıza kurslar düzenleyerek M.E.B çıraklık eğitim merkezi destekli diplomalarının verilmesine yardımcı olmaktadır.

Üyelerimizin müşterileri arasında çıkan itilafları odamızca oluşturulan komisyonlarda sorunlara çözüm bulunmasına yardımcı olmaktadır.

4077 Sayılı Tüketici kanunlarında kaymakamlıklar , sanayi ticaret il müdürlükleri ,ve mahkemelerden gelen tüketici sorunlarına çözüm bulmak amacı ile komisyonlar oluşturmaktadır.

Otomotivin önde gelen kuruluşlarının ürünlerini ve kendilerini tanıtmak amacı ile sanayi sitelerimizde seminerler düzenlenmesini sağlamaktadır.

Kayıt dışı ekonomiyi önlemek haksız rekabetin ve kazancın önüne geçebilmek amacı ile denetimler yapılıp Kayıt dışı olan esnafımızı kayıt altına alınması için sicil müdürlüğü ve maliye ile ortak çalışmalar yapmaktayız.

Ustalarımızın yanında çalışan çırak ve kalfalarımızın Dünya Sağlık Örgütü ile Sağlık Bakanlığı SSK ve Odamızın ortak çalışmaları ile sağlık kontrollerinin ücretsiz olarak yapılmasını sağlamaktadır.

Ne İşe Yarar?

Odaya kayıtlı firmaların ihtiyaçlarını olan belgeleri vermek ve gerekli hizmeti sunarlar.

Firmaların gelişiminin, kamu yararına uygun şekilde sağlanmaya çalışılır.

Çıkan yasaları, değişen yönetmelikleri üyelere yani firmalara doğru bir şekilde aktarılmasını sağlarlar.

Odaya üye olan meslek ahlakının, disiplinin ve meslektaşlar arası dayanışmanın sağlamlaştırılmaya çalışılır.

Bakanlık ile ilgili çalışmaların yürütülmesi, gerekli başvuruların gerçekleştirilmesini sağlarlar.

Odanın, kamunun ve üyelerin yararına olacak şekilde, her türlü bilgi ve istatistik verisinin doğru şekilde elde edilmesi, saklanması, paylaşılması ve kullanılması sağlarlar.

Tüm yetki ve sorumlulukların, kamu ve devlet yararı gözetilerek uygulanması sağlanır.

Yurt içi ve yurt dışı fuarlara, gerekli seviyede katılımın sağlanması ve bu fuarlara katılacak üyelere danışmanlık yapılması, doğru yönlendirmelerin ve gerekli destekler sağlanır.

Firmalar tarafından uyulması zorunlu mesleki karar alınır.

Meslek ile ilgili son gelişmelerin, çıkan yasaların, değişen yönetmeliklerin üyelere doğru şekilde aktarılmasını sağlarlar.